De site van het comité Enkhuizerzand

De bedoeling van deze site is:  de bewoners van Enkhuizen inzicht te geven in de besluitvorming van de gemeente Enkhuizen over het Enkhuizerzand. Als discussieplatform is een facebookpagina  aangemaakt:

De links verwijzen naar diverse bronnen met gegevens over het ontstaan, krantenartikelen en gebruikers. Verder zijn er  verwijzingen naar gemeentedocumenten te vinden die betrekking hebben op de ontwikkeling van het Enkhuizerzand.

Het comité bestaat uit: